На кафедрі комп'ютерних систем управління відбувся командний захист курсової роботи з дисципліни "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів".

Захист проекту Захист проекту

З 15 по 17 жовтня у ВНТУ відбулася ХІV міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2018)».

Організатором конференції від ВНТУ традиційно виступила кафедра КСУ. Викладачі кафедри взяли активну участь і в роботі конференції, поділившись з учасниками своїми науковими результатами.

КУСС-2018 КУСС-2018 КУСС-2018 КУСС-2018

Традиційно науковий форум відбувається під егідою Міністерство освіти і науки України. Окрім ВНТУ співорганізаторами конференції є Українська асоціація з автоматичного управління, Українська федерація інформатики, Українська секція Міжнародного науково-технічного товариства IEEE, Проект Європейського Союзу MASTIS, Університет Шейха Анта Діоп (Дакар, Сенегал), Новий університет Лісабона (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Хебейський університет інженерії (Китай),Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

В цьому році активну підтримку роботі конференції надала компанія EPAM - найбільша ІТ-компанія України.

Робота конференції проходила за такими напрямками:

 • Теоретичні основи контролю та управління.
 • Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління.
 • Контроль та управління в окремих галузях.
 • Методологія підготовки фахівців з інформаційних систем контролю і управління.
 • Інтелектуальні технології в системах управління.

Особливу увагу в ході конференції приділено застосуванню математичного моделювання, оптимізації, штучного інтелекту та інших підходів технічних наук до розв'язання проблем в екології, ресурсо- та енергозбереженні, менеджменті, медицині тощо.

Матеріали доповідей, виголошені та схвалені на конференції, рекомендовані до публікації у вигляді статей у фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: «Вісник ВПІ» (українською мовою) та електронному науковому фаховому журналі «Наукові праці ВНТУ». Найкращі статті будуть надруковані в збірнику наукових праць «Proceeding of SPIE», який входить до наукометричної бази SCOPUS.

24 квітня на кафедрі КСУ розпочалися заняття із учнями вінницьких шкіл, які вступили до IT-відділення ВНТУ.

Слухачі опановуватимуть веб-технології та програмування на Java.

Заняття з веб-технологій проходитимуть по вівторках з 17 до 18-30 в аудиторії 5125 (5 корпус).

Запрошуємо слухачів.

Заняття з веб-технологій Заняття з веб-технологій Заняття з веб-технологій

14-15 квітня я відвідала у Києві навчальний курс Олександра Романко “Introduction to Data Science, Analytics & AI”.

Олександр - професіонал, що працює в компанії IBM та викладає в декількох вузах Канади та України.

Introduction to Data Science, Analytics & AI

Хочу поділитись деякими моїми враженнями та висновками.

1.Основні ідеї та методи машинного навчання не нові. 20-30 років тому вивчали в більшості такі ж методи оптимізації та машинного навчання, які вивчають і зараз.

2. Нове життя машинного навчання в останні роки відбулось завдяки прориву в технологіях збереження та обробки великих даних, а саме хмарним технологіям, GPU тощо.

Основні ідеї та методи машинного навчання

3. Аудиторія. Достатньо різноманітна: студенти і дорослі, викладачі та працівники ІТ-компаній. Багато було програмістів, які раніше концентрувались на чистому програмуванні, але реально відчувають перспективність цього напрямку бізнесу та намагаються надолужити прогріхи з математики, чисельних методів, методів оптимізації та машинного навчання. З цього висновок – студентам нашої спеціальності пощастило, тому що все це викладається у нас на високому рівні. На заході

4. Python. Мова програмування номер один для Data Science та Machine Learning. На сьогодні практично всі відомі математичні методи та технології реалізовані у перевірених відкритих бібліотеках Python. Для інших мов програмування прийнято писати врапери з Python, а не повторювати імплементацію з нуля.

Python

5. Python – мова для прототипування, моделювання, дослідження та інтеграції з продакшеном. Це ж просто щастя!

6. Jupyther Notebook – сучасний інструмент науковців, спеціалістів з Data Science та Machine Learning. Пояснення, графіки, код на Python, конвертація в HTML і PDF та багато інших переваг.

Хочу окремо подякувати компанії Delphi Software за квиток на цей захід.

Тетяна Грищук,
доцент кафедри КСУ ВНТУ,
Data Scientist, Delphi Software

Logo Delphi Software

Студент четвертого курсу кафедри КСУ Микола Петричко отримав диплом 2-го ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт "Інформатика та кібернетика".

Робота на тему "Автоматична категоризація науковців за тематикою досліджень на основі профілей в Google Scholar" виконувалася під керівництвоом професора кафедри КСУ Штовби Сергія Дмитровича.

Вітаємо переможців!

Вручення диплому

16 березня магістранти та викладачі кафедри КСУ здійснили екскурсію в Київ в рамках вивчення дисциплін проекту Mastis.

Своїм досвідом проектування та розробки інформаційних систем поділилися фахівці компаній Global Logic, EPAM та національного університету харчових технологій.

Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ Екскурсія Київ

Екскурсія дозволила поглибити зання з розробки корпоративних систем та використання IT-інфраструктури.

On June 30, 2017, a working meeting of the teachers of faculty FCSA which are the participants of the international project MASTIS - Establishing the Modern Master-level Studies in Information Systems, took place. The meeting was attended by the staff of the faculty, which will outline the main special courses for masters who will study under the experimental program "Information Systems and Internet of Things" in accordance with the recommendations of the project: professors O. Bisikalo, V. Dubovoi, P. Kulakov and docents O. Boyko , V. Garmash, S. Dovgalets, O. Kovalyuk, V. Kovtun, A. Nikitenko, E. Palamarchuk, M. Yukhimchuk.

Meeting

The meeting was devoted to discussing the priority tasks for the preparation of educational and methodical documents for new courses of the pilot program for the academic year 2017-2018. It was noted that all educational and methodical materials should be available to future masters in two languages - English and Ukrainian. The level of knowledge of students in English will not only contribute to successful learning, but will directly affect the real capabilities of their mobility, which are laid down in the MASTIS project.

Meeting

In addition, the participants of the meeting discussed the content and learning outcomes of training for the basic courses of already approved educational programs of masters in information systems. In particular, it was decided that in the process of learning it is necessary to implement approaches to the organization of classes and methods, taking into account the experience of the European universities - partners of the project MASTIS.

An extraordinary meeting of participants of the international project MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems) in which VNTU takes an active part took place in Kyiv on June 26-27, 2017. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Deputy Minister of Education Yu.Raskiewicz and Director of the Department of Higher Education O.Sharov, Head of the Scientific and Methodological Commission of the Ministry of Education and Science in the specialty 126 - Information Systems and Technologies V.Snittyuk.

Workshop

Representatives of the VNTU were team members of project executors, professors O.Bisikalo and V.Dubovoi. The meeting was devoted to discussing the prospects for improving the preparation of masters in information systems in Ukraine and for coordinating the program of the project and the Master's Degree Standard on specialty 126 - Information systems and technologies, the development of which is currently being completed. In addition, the project participants discussed the content and learning outcomes of the basic courses of educational programs for the preparation of masters of information systems.

Dubovoy

Each of the 6 Ukrainian universities participating in the project presented their programs of one of the basic disciplines. In particular, professor V.Dubovoi reported on the main provisions of the course "Infrastructure of Information Technologies", which was developed by the group of project participants from VNTU. The project participants got acquainted with the interesting and useful experience of the existing master's programs in information systems at the universities of Münster (Germany) and Kaunas (Lithuania), and also agreed on the timetable for further work and the procedure for the coordination and implementation of basic course programs.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09 грудня 2016 р. Вінницький національний технічний університет з 12 по 14 квітня 2017 р. проводить другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з чинної за діючим переліком спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Нагадуємо, що спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» об’єднала напрями підготовки бакалаврів 6.050201 – Системна інженерія та 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології і усі спеціальності магістратури цих напрямів.

Програма олімпіади:

 • 12 квітня ‑ день заїзду учасників; реєстрація (9:00 - 21:00)
 • 13 квітня ‑ реєстрація учасників (8:00 - 9:30)
 • відкриття олімпіади, організаційні питання 10:00
 • розв’язання конкурсних завдань (10:00 - 14:00)
 • екскурсія в музей-садибу М.І. Пирогова (15:00 - 17:00)
 • 14 квітня - оголошення результатів та апеляції (9:00 - 10:00)
 • підведення підсумків олімпіади (10:00 - 11:00)
 • від’їзд учасників з 11:00

Конкурсне завдання буде складатися з тестових запитань, відповіді на які потребує знань теорії автоматичного управління, теорії систем та системного аналізу, технологій програмування та чисельних методів, методів і засобів проектування та експлуатації автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем, мікропроцесорних пристроїв та систем, основ метрології, методів вимірювання та контролю, а також виконання практичних завдань, розв’язання яких потребує вмінь програмувати мікропроцесори та мікроконтролери, розробляти системи автоматизації з використанням SCADA.

Оргкомітет пропонує надіслати інсталяційні пакети відповідних середовищ програмування мікропроцесорів/мікроконтролерів та SCADA, якими володіють учасники олімпіади, для завчасної інсталяції їх на комп’ютерах до 1 квітня 2017 р.

Згідно з результатами першого етапу олімпіади, який проходив у Вашому навчальному закладі, просимо до 1 березня 2017 р. надіслати нам анкети учасників другого етапу. Склад команди – до трьох студентів (бакалаврів та/або магістрів) електронною поштою.

Місце проведення олімпіади: Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Вінницький національний технічний університет, факультет комп’ютерних систем і автоматики.

Додаткова інформація про олімпіаду надаватиметься на цій веб-сторінці.

Інформація про оргкомітет

21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Вінницький національний технічний університет.

0 (432) 598 515 ‑ заступник голови оргкомітету Бісікало Олег Володимирович;

0 (432) 598 006, 0982771280 ‑ відповідальний секретар Маслій Роман Васильович.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У березні 2016 року доцент кафедри КСУ Грищук Тетяна Вікторівна провела серію зустрічей на тему «Основи програмування мовою Java» зі співробітниками компанії «ДЕЛЬФИ» (м. Вінниця), які не мали професійного досвіду програмування, але бажали підвищити свою кваліфікацію. З фрагментом першої зустрічі можна ознайомитись з відео.

В рамках співпраці з досвідченими програмістами випускниками кафедри студенти другого курсу груп 1АВ-14б та 2АВ-15б прослухали лекцію про обробку виняткових ситуацій (exceptions) мовою Java.

В якості лектора попрацював Максим Контарєв, програміст компанії Win Interactive. Максим був запрошений на прохання студентів, оскільки під час навчання дуже важливо спілкуватись з професіоналами, які кожного дня «видають нагора» сотні рядків програмного коду. Окрім теорії, Максим показав декілька прикладів «каверзних» питань, які задають на співбесідах.

Усі із захопленням слухали матеріал, а після лекції довго не відпускали Максима, задаючи йому різні питання стосовно практичних аспектів програмування мовою Java.

Лекція

Шановні колеги.

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІI Міжнародній конференції КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2016), яка буде проходити у Вінниці 3-6 жовтня 2016 р.

Студенти 4-го курсу кафедри КСУ Кудлаєнко Марія та Фурман Марина зайняли 2 та 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком "Інформатика та кібернетика". Конкурс проходив 24-25 березня в Сумському державному університеті.

Призові роботи:

2. Кудлаєнко Марія "Розробка методу автоматичного контролю темпу мови". Науковий керівник - к.т.н., доцент Биков М.М.

3. Фурман Марина "Нейромережева система розпізнавання цифр". Науковий керівник - к.т.н., доцент Ковтун В. В.22-24 березня на базі Вінницького національного технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація».

За результатами конкурсу студенти кафедри КСУ Тетяна Манглієва та Денис Підвашецький зайняли 2 та 3 місце.

Трійка призерів:

1. Траченко С. Студент ФКСА, 5 курс, група 1КСУА-15м. «Метод отримання лексичної онтології з тексту на основі інструментальних засобів WORDNET та NLTK». Науковий керівник - д.т.н., професор Бісікало О.В.

2. Манглієва Т. Студентка ФКСА, 4 курс, група 1АВ-12б, «Ідентифікація моделі гідродинамічного опору на основі регресійних залежностей та нечітких правил». Науковий керівник - д.т.н., професор Штовба С.Д.

3. Підвашецький Денис. Студент ФКСА, 4 курс, група 2АВ-12б, «Розробка комп'ютеризованої системи управління "Розумний дім"» Науковий керівник - к.т.н., доцент Ковалюк О.О.

Вітаємо переможців!