Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Освітні програми

Кафедра пропонує навчання за такими освітніми програмами:

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Програми 1 рівня освіти "бакалавр":

Програми 2 рівня освіти "магістр":

Програма 3 рівня освіти "доктор філософії"

Спеціальність 126 - Інформаційні системи і технології

Програма 3 рівня освіти "доктор філософії"