Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Вибіркові дисципліни 2021-2022 н.р.

1 рівень (бакалавр, спеціальність 151)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
1 2 осінь Об`єктно-орієнтоване програмування силабус
Системне програмування силабус
12 3 осінь Аналіз даних
Методи оптимізації силабус
21 осінь, весна Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра КСУ) силабус
Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра АІІТ)
10 4 осінь ОНДР (кафедра АІІТ) силабус
Основи розробки і управління науковими проектами (кафедра КСУ) силабус
14 осінь Системи управління на базі мікроконтролерів
Людино-машинні інтерфейси автоматизованих систем управління силабус
21 осінь, весна Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра КСУ) силабус
Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра АІІТ)

1 рівень (бакалавр, спеціальність 151, скорочена програма)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
8 1 весна Системи управління базами даних силабус
Елементи back-end технологій силабус
21 весна Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра КСУ) силабус
Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра АІІТ)
21 2 осінь Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра КСУ) силабус
Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра АІІТ)
7 весна Програмні засоби систем автоматизації силабус
Програмні засоби диспетчерського управління силабус
21 весна Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра КСУ) силабус
Самостійне навчання під керівництвом ментора (кафедра АІІТ)

2 рівень (магістр, спеціальність 151, ОНП ІКС)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
1 1 весна Новітні технології машинного навчання та штучного інтелекту силабус
Глибоке навчання нейронних мереж силабус
2 весна Архітектура ІКС з використанням хмарних сервісів силабус
Корпоративні автоматизовані системи силабус

2 рівень (магістр, спеціальність 151, ОНП ІСтаІР)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
3 1 весна Архітектура розподілених систем управління підприємством силабус
Архітектура АСУТП
4 весна Машинне навчання і аналіз даних
Методи обробки великих масивів текстових даних силабус

3 рівень (доктор філософії, спеціальність 151)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
4 2 весна Методи координаційного управління силабус

3 рівень (доктор філософії, спеціальність 126)

№ за планом курс семестр дисципліни Посилання на силабус
4 2 весна Оптимізація інформаційних систем силабус