Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Силабуси

Код.СпеціальністьДисципліна Сем.О/ВП/ЗС/М
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Бази знань та експертні системи 5 Вибірк. Проф. -
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології. Системна інженерія.
Програмні засоби диспетчерського управління 5 Вибірк. Проф. -
Програмні засоби систем автоматизації 5 Вибірк. Проф. -
Теорія прийняття рішень 5 Вибірк. Проф. -
Основи науково-дослідної роботи 5 Вибірк. Проф. -
Комп`ютерні мережі 7 Вибірк. Проф. -
Основи розробки і управління науковими проектами 7 Вибірк. Проф. -
Людино-машинні інтерфейси автоматизованих систем управління 7 Вибірк. Проф. -
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології. Інтелектуальні комп`ютерні системи.
Глибоке навчання нейронних мереж 1 м. Вибірк. Проф. -
Новітні технології машинного навчання та штучного інтелекту 2 м. Вибірк. Проф. -
Корпоративні автоматизовані системи 2 м. Вибірк. Проф. -
Архітектура ІКС з використанням хмарних сервісів 3 м. Вибірк. Проф. -
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології. Інформаційні системи і Інтернет речей.
Машинне навчання і аналіз даних 1 м. Вибірк. Проф. -
Архітектура розподілених систем управління підприємством 1 м. Вибірк. Проф. -
Методи обробки великих масивів даних 2 м. Вибірк. Проф. -
Архітектура АСУТП 2 м. Вибірк. Проф. -
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології.
Об`єктно-орієнтоване програмування 3 Вибірк. Проф. -
Інтелектуальні технології 4 Вибірк. Проф. -
Інтелектуальні технології 4 Вибірк. Проф. -
Комп`ютерні мережі 7 Вибірк. Проф. -
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології. Інтелектуальні комп`ютерні системи управління.
Системне програмування 3 Вибірк. Проф. -
Об`єктно-орієнтоване програмування 3 Вибірк. Проф. -
Системи управління на базі мікроконтролерів 4 Вибірк. Проф. -
Дискретна математика 4 Вибірк. Проф. -
Елементи back-end технологій 4 Вибірк. Проф. -
Системи управління базами даних 4 Вибірк. Проф. -
Методи оптимізації 4 Вибірк. Проф. -
Самостійне навчання під керівництвом ментора 5 Вибірк. Проф. -
Бази знань та експертні системи 5 Вибірк. Проф. -
Людино-машинні інтерфейси автоматизованих систем управління 7 Вибірк. Проф. -
Основи розробки і управління науковими проектами 7 Вибірк. Проф. -
Комп`ютерні мережі 7 Вибірк. Проф. -
Основи машинного навчання 7 Вибірк. Проф. -
Мікропроцесорні засоби систем управління 8 Вибірк. Проф. -
Розпізнавання образів в системах автоматизації 1 м. Вибірк. Проф. -
Глибоке навчання нейронних мереж 1 м. Вибірк. Проф. -