Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Громадська робота

Колектив кафедри приймає активну участь у громадській роботі університету та у діяльності наукових спілок, зокрема:

Дубовой Володимир Михайлович член Науково-методичної комісії МОН за спеціальністю 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Старший член Senior member) міжнародного наукового товариства ІЕЕЕ; академік Академії Наук прикладної радіоелектроніки; голова комітету інформаційних систем Української федерації інформатики; член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 по захисту докторських дисертацій; заступник голови оргкомітету міжнародної науково-технічної конференції „Контроль і управління в складних системах”; участь у роботі редколегій журналів “Вісник ВПІ”, “Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології”, “Інформаційні технології і комп'ютерна інженерія”.

Штовба Сергій Дмитрович член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 по захисту докторських дисертацій по спеціальності 05.13.06 "Інформаційні технології"; член редколегії наукового журнала "Вісник Вінницького політехнічного института" та журнала «Нейро-нечеткие технологии моделирования в экономике»; член межнародних професійних асоціацій "International Association of Engineers", "International Group on Reliability", "EU Metaheuristics Community", "Ukrainian Scientists Worldwide"; керіник проекту "Репозитарий диссертаций по информационным технологиям, искусственному интеллекту и математическому моделированию".

Биков Микола Максимович вчений секретар Подільського відділення Міжнародної Академії наук Прикладної Радіоелектроніки; профгрупорг кафедри КСУ.

Грищук Тетяна Вікторівнасекретар Методичної комісії факультету комп’ютерних систем та управління; участь у підготовці студентів до олімпіади з програмування, участь у щорічній олімпіаді компанії Delphi (м. Вінниця) як автор задач напрямку Data Science.

Юхимчук Марія Сергіївна член оргкомітету Sikorsky Challenge по питанням зв’язку з учасниками.

Дерман Галина Юріївна куратор академічної групи, відповідальна по роботі зі студентами.

Ковалюк Олег Олександрович керівник відділення міжнародного наукового товариства ІЕЕЕ (CAS/IM/C/MTT Societies Joint Chapter); викладач Підготовчого ІТ-відділення ВНТУ; лектор курсів Front-End Development та DevOps, що проводяться в рамках угоди про співпрацю між ВНТУ та компанією EPAM.

Крім того, кожні два роки на базі кафедри проводиться міжнародна науково-технічна конференція "Контроль та управління в складних системах". ЇЇ організацію проводить кафедра своїми силами: за допомогою викладачів та студентів нашої кафедри.