Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Громадська робота

Колектив кафедри приймає активну участь у громадській роботі університету та у діяльності наукових спілок, зокрема:

Дубовой Володимир Михайлович член Науково-методичної комісії МОН за спеціальністю 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Старший член Senior member) міжнародного наукового товариства ІЕЕЕ; академік Академії Наук прикладної радіоелектроніки; голова комітету інформаційних систем Української федерації інформатики; член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 по захисту докторських дисертацій; заступник голови оргкомітету міжнародної науково-технічної конференції „Контроль і управління в складних системах”; участь у роботі редколегій журналів “Вісник ВПІ”, “Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології”, “Інформаційні технології і комп'ютерна інженерія”.

Штовба Сергій Дмитрович член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 по захисту докторських дисертацій по спеціальності 05.13.06 "Інформаційні технології"; член редколегії наукового журнала "Вісник Вінницького політехнічного института" та журнала «Нейро-нечеткие технологии моделирования в экономике»; член межнародних професійних асоціацій "International Association of Engineers", "International Group on Reliability", "EU Metaheuristics Community", "Ukrainian Scientists Worldwide"; керіник проекту "Репозитарий диссертаций по информационным технологиям, искусственному интеллекту и математическому моделированию".

Биков Микола Максимович вчений секретар Подільського відділення Міжнародної Академії наук Прикладної Радіоелектроніки; профгрупорг кафедри КСУ.

Грищук Тетяна Вікторівнасекретар Методичної комісії факультету комп’ютерних систем та управління; участь у підготовці студентів до олімпіади з програмування, участь у щорічній олімпіаді компанії Delphi (м. Вінниця) як автор задач напрямку Data Science.

Юхимчук Марія Сергіївна член оргкомітету Sikorsky Challenge по питанням зв’язку з учасниками.

Дерман Галина Юріївна куратор академічної групи, відповідальна по роботі зі студентами.

Ковалюк Олег Олександрович керівник відділення міжнародного наукового товариства ІЕЕЕ (CAS/IM/C/MTT Societies Joint Chapter); викладач Підготовчого ІТ-відділення ВНТУ; лектор курсів Front-End Development та DevOps, що проводяться в рамках угоди про співпрацю між ВНТУ та компанією EPAM.

Крім того, кожні два роки на базі кафедри проводиться міжнародна науково-технічна конференція "Контроль та управління в складних системах". ЇЇ організацію проводить кафедра своїми силами: за допомогою викладачів та студентів нашої кафедри.