Кафедра
комп'ютерних систем
управління

З 15 по 17 жовтня у ВНТУ відбулася ХІV міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2018)».

Організатором конференції від ВНТУ традиційно виступила кафедра КСУ. Викладачі кафедри взяли активну участь і в роботі конференції, поділившись з учасниками своїми науковими результатами.

КУСС-2018 КУСС-2018 КУСС-2018 КУСС-2018

Традиційно науковий форум відбувається під егідою Міністерство освіти і науки України. Окрім ВНТУ співорганізаторами конференції є Українська асоціація з автоматичного управління, Українська федерація інформатики, Українська секція Міжнародного науково-технічного товариства IEEE, Проект Європейського Союзу MASTIS, Університет Шейха Анта Діоп (Дакар, Сенегал), Новий університет Лісабона (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Хебейський університет інженерії (Китай),Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

В цьому році активну підтримку роботі конференції надала компанія EPAM - найбільша ІТ-компанія України.

Робота конференції проходила за такими напрямками:

  • Теоретичні основи контролю та управління.
  • Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління.
  • Контроль та управління в окремих галузях.
  • Методологія підготовки фахівців з інформаційних систем контролю і управління.
  • Інтелектуальні технології в системах управління.

Особливу увагу в ході конференції приділено застосуванню математичного моделювання, оптимізації, штучного інтелекту та інших підходів технічних наук до розв'язання проблем в екології, ресурсо- та енергозбереженні, менеджменті, медицині тощо.

Матеріали доповідей, виголошені та схвалені на конференції, рекомендовані до публікації у вигляді статей у фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: «Вісник ВПІ» (українською мовою) та електронному науковому фаховому журналі «Наукові праці ВНТУ». Найкращі статті будуть надруковані в збірнику наукових праць «Proceeding of SPIE», який входить до наукометричної бази SCOPUS.