Наукова робота

Наукова робота

Основні наукові напрями досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеними в Законі України “Про приорітетні напрямки розвитку науки і техніки”.

Головний науковий напрямок кафедри КСУ - "Моделювання і розробка складних інформаційних систем". В рамках головного наукового напрямку співробітники кафедри проводять досліди в галузях:

  • Моделювання та дослідження систем в умовах невизначеності (в тому числі теорія інформації та її застосуванню для дослідження розподілених інформаційно-вимірювальних систем);

  • Застосування інтелектуальних технологій (нечіткої логіки, нейронних мереж і генетичних алгоритмів) для розв’язування прикладних задач;

  • Управління якістю і надійністю, багатокритеріальний аналіз;

  • Автоматизована обробка зображень;

  • Розробка теорії, методів, моделей та алгоритмів ефективної обробки інформації в інтелектуальних системах управління;

  • Конструювання моделей соціо-техніко-економічних систем (СТЕС);

  • Моделювання та дослідження жорстких систем.