Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Наукова робота

Наукова робота

Основні наукові напрями досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеними в Законі України “Про приорітетні напрямки розвитку науки і техніки”.

Головний науковий напрямок кафедри КСУ - "Моделювання і розробка складних інформаційних систем". В рамках головного наукового напрямку співробітники кафедри проводять досліди в галузях:

  • Моделювання та дослідження систем в умовах невизначеності (в тому числі теорія інформації та її застосуванню для дослідження розподілених інформаційно-вимірювальних систем);

  • Застосування інтелектуальних технологій (нечіткої логіки, нейронних мереж і генетичних алгоритмів) для розв’язування прикладних задач;

  • Управління якістю і надійністю, багатокритеріальний аналіз;

  • Автоматизована обробка зображень;

  • Розробка теорії, методів, моделей та алгоритмів ефективної обробки інформації в інтелектуальних системах управління;

  • Конструювання моделей соціо-техніко-економічних систем (СТЕС);

  • Моделювання та дослідження жорстких систем.