Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Навчальна робота

З 2012 р. на кафедрі розпочалася підготовка фахівців за новим напрямом "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології", основним профілем спрямування якого є розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення для формування керівних дій під час управління об'єктами, процесами і організаційними структурами, ґрунтуючись на сучасних інформаційних технологіях і штучному інтелекті.

Випускники напряму підготовки Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології можуть працювати:

  • на підприємствах, установах і фірмах, що пов'язані з використанням та розробкою програмного, технічного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління підприємств та експлуатації систем автоматизації у різних галузях: у державному управлінні і банківській сфері, на промислових підприємствах різного профілю; у галузі телекомунікацій і транспорту, медицині тощо.
  • в організаціях з розробки та впровадження сучасної комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

З 2016 р. напрям "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" трансформувався в спеціальність "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Кафедра КСУ готуватиме фахівців за спеціалізацією "Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси".

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

  • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
  • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
  • інженер з налагодження й випробувань систем автоматизації;
  • інженер з ремонту технічних засобів автоматизації;
  • інженер з обслуговування ЕОМ;
  • інженер-проектувальник комп'ютерних систем та мереж;
  • інженер-конструктор у галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо.