Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Кузьмін І. В.

Фото

Кузьмін Іван Васильович

доктор технічих наук, професор
Освіта

1956р. – закінчив Військово-Повітряну Інженерну Академію им.Н.Е. Жуковського за фахом Радіоінженер по авіаційному обладнанню.

1959р. - кандидат технічних наук за фахом Радиотехника.

1964г. - доктор технічних наук за фахом "Інформаційні системи".

Робота у ВДТУ:

- ректор (1977р.),

- завідуючий кафедрою компьютерних систем управління (1989р.),

- професор кафедри компьютерних систем управління (1992р.).

Наукова діяльність

Розробив теорії оцінки ефективності, якості і оптимальності складних автоматизованих систем контроля і управління; аналіза і синтеза складних авіаційних космічних і виробничих систем. Опублікував понад 400 наукових праць, в тому числі - 3 підручники, 10 навчальних посібників, 10 монографій, біля 100 авторських свідоцтв на винаходи.

Підготував більше 100 кандидатів і докторів наук.

Ним виконано більше 50 науково-дослідних робіт, а саме:

Досліджена зміна вихідних координат (частота та форма) залежно від розкиду первинних параметрів мультивібратора конструкції антен радіо локаційних станцій (РЛС) огляду і наведення. Розроблені генератор шуму і сигнавлів для фізичного моделювання процесів роботи РЛС огляду і наведення. Розроблена обчислювальна машина для фізико-математичного моделювання процесів автоматичної обробки інформації при огляді РЛС простору під час масового нальоту авіації. Здійснено моделювання на ЕОМ процесів тимчасової селекції сигналів і селекцій по рівню, проведена оцінка помилок першого і другого роду, точність оцінки розміру ЦІМ, азимута, висоти і дальності. Розроблені основи теорії оцінки ефективності великих систем з використанням виведенного їм узагальненого функціонально-статистичного критерію,

Синтезовані оптимальні структури систем дистанційного керування ракетними комплексами (СДУК), систем підготовки і пуску ракет Н-1, Р-73 і Р-98, систем обробки інформації, що отримується зі спутників МЕТЕОР. Розроблені принципи сумісного проектування систем стабілізації і систем підготовки і пуску ракет. Був керівником НДР і ДКР по створенню: Багаторівневі системи ухвалення рішень при управлінні багатьма космічними апаратами. Лазерної системи виявлення та супроводу супутників. Систем автоматичної реєстрації координат підводного човна в підводному русі. Автоматизовані системи управління і життєзабезпечення дельфінів. Автоматизованих систем управління транспортним підприємством, вузом і сільським господарством.

Організаційна діяльність

Побудував один інститут, організував 3 кафедри, створив 3 проблемні і 7 галузевих наукових лабораторій, 4 конструкторських бюро, побудував 2 заводи, заснував Вінницьку малу академію наук, організував раду по захисту кандидатських дисертацій.

Віце-президент Академії Наук прикладної радіоелектроніки, Президент Вінницької малої академії наук, член спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій.

Почесні звання

Заслужений діяч науки і техніки України

Лауреат Державної премії України

Персональний стипендіат Президента України