Кузьмін І. В.

Фото

Кузьмін Іван Васильович

доктор технічих наук, професор
Освіта

1956р. – закінчив Військово-Повітряну Інженерну Академію им.Н.Е. Жуковського за фахом Радіоінженер по авіаційному обладнанню.

1959р. - кандидат технічних наук за фахом Радиотехника.

1964г. - доктор технічних наук за фахом "Інформаційні системи".

Робота у ВДТУ:

- ректор (1977р.),

- завідуючий кафедрою компьютерних систем управління (1989р.),

- професор кафедри компьютерних систем управління (1992р.).

Наукова діяльність

Розробив теорії оцінки ефективності, якості і оптимальності складних автоматизованих систем контроля і управління; аналіза і синтеза складних авіаційних космічних і виробничих систем. Опублікував понад 400 наукових праць, в тому числі - 3 підручники, 10 навчальних посібників, 10 монографій, біля 100 авторських свідоцтв на винаходи.

Підготував більше 100 кандидатів і докторів наук.

Ним виконано більше 50 науково-дослідних робіт, а саме:

Досліджена зміна вихідних координат (частота та форма) залежно від розкиду первинних параметрів мультивібратора конструкції антен радіо локаційних станцій (РЛС) огляду і наведення. Розроблені генератор шуму і сигнавлів для фізичного моделювання процесів роботи РЛС огляду і наведення. Розроблена обчислювальна машина для фізико-математичного моделювання процесів автоматичної обробки інформації при огляді РЛС простору під час масового нальоту авіації. Здійснено моделювання на ЕОМ процесів тимчасової селекції сигналів і селекцій по рівню, проведена оцінка помилок першого і другого роду, точність оцінки розміру ЦІМ, азимута, висоти і дальності. Розроблені основи теорії оцінки ефективності великих систем з використанням виведенного їм узагальненого функціонально-статистичного критерію,

Синтезовані оптимальні структури систем дистанційного керування ракетними комплексами (СДУК), систем підготовки і пуску ракет Н-1, Р-73 і Р-98, систем обробки інформації, що отримується зі спутників МЕТЕОР. Розроблені принципи сумісного проектування систем стабілізації і систем підготовки і пуску ракет. Був керівником НДР і ДКР по створенню: Багаторівневі системи ухвалення рішень при управлінні багатьма космічними апаратами. Лазерної системи виявлення та супроводу супутників. Систем автоматичної реєстрації координат підводного човна в підводному русі. Автоматизовані системи управління і життєзабезпечення дельфінів. Автоматизованих систем управління транспортним підприємством, вузом і сільським господарством.

Організаційна діяльність

Побудував один інститут, організував 3 кафедри, створив 3 проблемні і 7 галузевих наукових лабораторій, 4 конструкторських бюро, побудував 2 заводи, заснував Вінницьку малу академію наук, організував раду по захисту кандидатських дисертацій.

Віце-президент Академії Наук прикладної радіоелектроніки, Президент Вінницької малої академії наук, член спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій.

Почесні звання

Заслужений діяч науки і техніки України

Лауреат Державної премії України

Персональний стипендіат Президента України