Дубовой В. М.

Фото

Дубовой Володимир Михайлович

Завідувач кафедри КСУ.
Доктор технічних наук.
професор Відмінник освіти України.
академік Української Академії наук прикладної радіоелектроніки
голова комітету інформаційних систем Української федерації інформатики.
голова Вінницького відділення міжнародного наукового товариства IEEE. Завідує кафедрою КСУ з 1999 року.
Контактна інформація

телефон +380 (0432) 59-81-57

Персональна сторінка: dubovoy.vk.vntu.edu.ua

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта

1978 рік - закінчив Вінницький політехнічний інститут.

1984 рік - кандидат технічних наук по спеціальності “Прилади і методи контролю речовин, матеріалів і виробів”

1997 рік – доктор технічних наук по спеціальності “Математичне моделювання і обчислювальні методи”

З 1978 по 1999 рік працював на кафедрі АІВТ.

З 1999 року - завідувач кафедри КСУ.

2001 рік - присвоєне звання професора.

Головний науковий напрямок

Моделювання та дослідження складних інформаційних систем в умовах невизначеності.

Під керівництвом професора Дубового В.М. підготовлено та захищено 9 дисертацій, має 2 аспірантів за спеціальністю 05.13.06, завершується робота над 3 кандидатськими і 1 докторською дисертаціями.

Результати, отримані в процесі наукових досліджень проводились у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні. Згідно з цим під керівництвом проф. Дубового В.М. виконувались держбюджетні науково-дослідні роботи: “Розробка теорії та методів оптимальних рішень в умовах комбінованої невизначеності” (№ держ. реєстрації 0105U002431); “Розробка методів та засобів прийняття рішень при управлінні технологічними процесами, що розгалужуються, в умовах невизначеності” (№ держ. реєстрації 0112U001367); “Розробка алгоритмічних і програмних засад моделювання інформаційних систем” (№ держ. реєстрації 0197U012883); “Розробка теорії та алгоритмічних засобів моделювання та дослідження розподілених інформаційних систем” (№ держ. реєстрації 0100U002931).

Методики проектування цифрових мереж інтегрального обслуговування (ЦМІО) реалізоване у програмному забезпеченні InforPro впроваджене у 1999-2001 роках на підприємствах НВП “Компанія Ел. Ай. Ес.” (м. Хмельницький) та ТОВ “RelCom-Поділля” (м. Хмельницький); алгоритми та програмне забезпечення для обслуговування ІВС теплопостачання житлових будинків впроваджено у 2000-2002 роках на підприємстві “Утерм” (м. Вінниця); програмне забезпечення для моделювання і оптимізації систем керування в умовах комбінованої невизначеності впроваджене у 2002-2004 роках на підприємствах ВАТ “Вінницягаз” та ЗАТ “Утерм”; методики, алгоритми та програмне забезпечення «Checkout Subsystem Optimizer» для дослідження характеристик й оптимізації структур підсистем збору даних в умовах комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності впроваджені у 2008-2009 роках на виробничому підприємствах ТОВ «Вінтар» та ВКП «Віконт» ТОВ; алгоритми та програмне забезпечення для відображення оптимальної послідовності перегляду результатів пошуку у веб-системах, програмні пакети Data Extracting SDK, SmartBrowser, Block Importance Analysis Tool впроваджені у 2009-2010 роках на інноваційному виробничому підприємстві «ІнноВінн» та в компанії TDC LLC; методика мультиагентної оптимізації семантичної структури гіпертекстових систем, алгоритми функціонування інтелектуальних агентів та управління їх координацією для оптимізації гіпертекстової структури, програмне забезпечення “Multiagent hypertext optimization system” для здійснення процесу оптимізації гіпертекстових систем впроваджене у 2011-2012 роках на підприємствах Kamtech (Норвегія, м. Осло), ТОВ “Арісент Україна” (Україна, м. Вінниця). Методи, моделі, алгоритми моделювання та дослідження складних інформаційних систем в умовах невизначеності протягом багатьох років впроваджуються у навчальний процес кафедри Комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету у вигляді навчальних посібників, методичних рекомендацій, курсових, лабораторних та дипломних робіт.

Організаційна діяльність

2000-2003 р. р. – Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади по спеціальності “Системи управління і автоматики”.

2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 р. р. – Голова оргкомітету Міжнародної наукової конференції “Контроль і управління у складних системах”.

2006 р. – заст. голови оргкомітету 13 Міжнародної науково-технічної конференції “Автоматика- 2006”.

Керівництво Вінницькою секцією ІЕЕЕ.

голова комітету інформаційних систем Української федерації інформатики

Викладає дисципліни

Комп'ютерні системи керування

Математичне моделювання