Абітурієнту

Кафедра готує фахівців за спеціальностю 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітня програма "Інтелектуальні комп'ютерні системи".

Студенти кафедри вивчають теоретичні і прикладні основи побудови комп'ютерних систем для різних галузей: промисловість, банківська сфера, медицина тощо.

 • Автоматизовані системи

  Автоматизовані системи

  Проектування та реалізація систем управління технологічними процесами.

 • Комп'ютерні мережі

  Комп'ютерні мережі

  Сучасна лабораторія комп'ютерних мереж

 • Програмування

  Програмування

  Вивчення новітніх концепцій та засобів розробки програмного забезпечення.

 • Інтелектуальні технології

  Інтелектуальні технології

  Нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми

Спеціалізації кафедри

З 2012 р. на кафедрі розпочалася підготовка фахівців за новим напрямом "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології", основним профілем спрямування якого є розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення для формування керівних дій під час управління об'єктами, процесами і організаційними структурами, ґрунтуючись на сучасних інформаційних технологіях і штучному інтелекті.

Випускники напряму підготовки Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології можуть працювати:

 • на підприємствах, установах і фірмах, що пов'язані з використанням та розробкою програмного, технічного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління підприємств та експлуатації систем автоматизації у різних галузях: у державному управлінні і банківській сфері, на промислових підприємствах різного профілю; у галузі телекомунікацій і транспорту, медицині тощо.
 • в організаціях з розробки та впровадження сучасної комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

З 2016 р. напрям "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" трансформувався в спеціальність "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Кафедра КСУ готуватиме фахівців за спеціалізацією "Комп'ютерні системи управління".

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • інженер з налагодження й випробувань систем автоматизації;
 • інженер з ремонту технічних засобів автоматизації;
 • інженер з обслуговування ЕОМ;
 • інженер-проектувальник комп'ютерних систем та мереж;
 • інженер-конструктор у галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо.