Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерних систем управління функціонує в складі факультету комп’ютерних систем і автоматики.

Вона заснована у 1977 р. За період свого існування кафедра випустила більше 1500 інженерів, 30 магістрів, більше 52 кандидатів і 16 докторів наук.

Кафедра має всі можливості для підготовки висококваліфікованих фахівців: колектив викладачів найвищої кваліфікації, сучасне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, комфортні умови для проживання і відпочинку студентів та аспірантів. На кафедрі працюють 4 доктори наук, 6 професорів; 7 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач, 1 ассистент, 4 інженери.

Кафедра оснащена сучасними лабораторіями: цифрових автоматів та мікропроцесорних систем, теорії автоматичного керування, автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Функціонує 3 обчислювальних центри, укомплектованих сучасними комп’ютерами. У 2001 році (спільно з компанією “Арісент”) на кафедрі створена комп’ютерна лабораторія передових інформаційних технологій та центр комп’ютерної підготовки. В навчанні використовується кафедральна локальна комп’ютерна мережа з високошвидкісним виходом до Internet.

На кафедрі видано 12 підручників, більше 40 навчальних посібників, 10 монографій, розроблено більше 50 методичних вказівок до вивчення дисциплін.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри виконують значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень, виконують науково-практичні розробки у галузі автоматизації і комп’ютеризації в різних сферах. При кафедрі діють магістратура та аспірантура. Інтенсивна наукова робота у галузі сучасних інформаційних технологій керування, постійна взаємодія з провідними підприємствами у цій галузі, активна міжнародна співпраця та участь як викладачів, так і студентів у міжнародних конференціях, що організуються за участю кафедри, сприяє підготовці фахівців сучасного світового рівня.