Інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерних систем управління функціонує в складі факультету комп’ютерних систем і автоматики.

Вона заснована у 1977 р. За період свого існування кафедра випустила більше 1500 інженерів, 30 магістрів, більше 52 кандидатів і 16 докторів наук.

Кафедра має всі можливості для підготовки висококваліфікованих фахівців: колектив викладачів найвищої кваліфікації, сучасне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, комфортні умови для проживання і відпочинку студентів та аспірантів. На кафедрі працюють 4 доктори наук, 6 професорів; 7 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач, 1 ассистент, 4 інженери.

Кафедра оснащена сучасними лабораторіями: цифрових автоматів та мікропроцесорних систем, теорії автоматичного керування, автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Функціонує 3 обчислювальних центри, укомплектованих сучасними комп’ютерами. У 2001 році (спільно з компанією “Арісент”) на кафедрі створена комп’ютерна лабораторія передових інформаційних технологій та центр комп’ютерної підготовки. В навчанні використовується кафедральна локальна комп’ютерна мережа з високошвидкісним виходом до Internet.

На кафедрі видано 12 підручників, більше 40 навчальних посібників, 10 монографій, розроблено більше 50 методичних вказівок до вивчення дисциплін.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри виконують значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень, виконують науково-практичні розробки у галузі автоматизації і комп’ютеризації в різних сферах. При кафедрі діють магістратура та аспірантура. Інтенсивна наукова робота у галузі сучасних інформаційних технологій керування, постійна взаємодія з провідними підприємствами у цій галузі, активна міжнародна співпраця та участь як викладачів, так і студентів у міжнародних конференціях, що організуються за участю кафедри, сприяє підготовці фахівців сучасного світового рівня.