Колектив кафедри

Штатний професорсько-викладацький склад кафедри комп’ютерних систем управління (випускової) становить 14 викладачів, 12 з яких мають наукові ступені. З них: 4 – доктори наук, професори; 2 – кандидати наук, професори; 4 – кандидати наук, доценти. 6 викладачів кафедри (46,2%) мають більше 20 років науково-педагогічного стажу.

Кафедра комп’ютерних систем управління постійно піклується про добір педагогічного складу, поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу. Перспективи для професійного росту викладацького складу дає наукова робота викладачів за держбюджетними та госпрозрахунковими темами. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. На кафедрі проводиться планова підготовка науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі працюють викладачі:

 • Дубовой В.М.  – д.т.н., професор, завідувач кафедри
 • Биков М.М.  – к.т.н., доцент, професор кафедри
 • Боровська Т.М.  – д.т.н., доцент, професор кафедри
 • Галущак А.В.  – асистент кафедри
 • Грищук Т.В.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Дерман Г.Ю.  – асистент кафедри
 • Ковалюк О.О.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Ковтун В.В.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Кузьмін І.В.  – д.т.н., професор, професор кафедри
 • Москвіна С.М.  – к.т.н., доцент, професор кафедри
 • Москвін О.М.  – к.т.н., старший викладач
 • Никитенко О.Д.  – к.т.н., доцент
 • Штовба С.Д.  – д.т.н., професор, професор кафедри
 • Юхимчук М.С. – к.т.н, доцент

 • Працівники навчально-допоміжного персоналу та науково-дослідної частини:

  • Гоцман С.О. – завідувач лабораторією
  • Гришко С.П. – інженер I категорії
  • Костенко Т.М. – інженер I категорії
  • Янчук Л.М. – провідний інженер