Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Колектив кафедри

Штатний професорсько-викладацький склад кафедри комп’ютерних систем управління (випускової) становить 10 викладачів, 9 з яких мають наукові ступені. З них: 3 – доктори наук, професори; 1 – кандидат наук, професор; 4 – кандидати наук, доценти.

Кафедра комп’ютерних систем управління постійно піклується про добір педагогічного складу, поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу. Перспективи для професійного росту викладацького складу дає наукова робота викладачів за держбюджетними та госпрозрахунковими темами. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. На кафедрі проводиться планова підготовка науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі працюють викладачі:


Працівники навчально-допоміжного персоналу та науково-дослідної частини:

  • Гоцман С.О. – завідувач лабораторією
  • Гришко С.П. – інженер I категорії
  • Костенко Т.М. – інженер I категорії
  • Янчук Л.М. – провідний інженер

В різні роки на кафедрі працювали:

  • Дерман Г.Ю. – асистент кафедри
  • Кузьмін І.В. – д.т.н., професор, професор кафедри
  • Москвіна С.М. – к.т.н., доцент, професор кафедри
  • Москвін О.М. – к.т.н., старший викладач