Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Колектив кафедри

Штатний професорсько-викладацький склад кафедри комп’ютерних систем управління (випускової) становить 14 викладачів, 12 з яких мають наукові ступені. З них: 4 – доктори наук, професори; 2 – кандидати наук, професори; 4 – кандидати наук, доценти. 6 викладачів кафедри (46,2%) мають більше 20 років науково-педагогічного стажу.

Кафедра комп’ютерних систем управління постійно піклується про добір педагогічного складу, поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу. Перспективи для професійного росту викладацького складу дає наукова робота викладачів за держбюджетними та госпрозрахунковими темами. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. На кафедрі проводиться планова підготовка науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі працюють викладачі:

 • Дубовой В.М.  – д.т.н., професор, завідувач кафедри
 • Биков М.М.  – к.т.н., доцент, професор кафедри
 • Боровська Т.М.  – д.т.н., доцент, професор кафедри
 • Галущак А.В.  – асистент кафедри
 • Грищук Т.В.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Дерман Г.Ю.  – асистент кафедри
 • Ковалюк О.О.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Ковтун В.В.  – к.т.н., доцент кафедри
 • Кузьмін І.В.  – д.т.н., професор, професор кафедри
 • Москвіна С.М.  – к.т.н., доцент, професор кафедри
 • Москвін О.М.  – к.т.н., старший викладач
 • Никитенко О.Д.  – к.т.н., доцент
 • Штовба С.Д.  – д.т.н., професор, професор кафедри
 • Юхимчук М.С. – к.т.н, доцент

 • Працівники навчально-допоміжного персоналу та науково-дослідної частини:

  • Гоцман С.О. – завідувач лабораторією
  • Гришко С.П. – інженер I категорії
  • Костенко Т.М. – інженер I категорії
  • Янчук Л.М. – провідний інженер