Real hair wigs Human Hair Wigs paulayoungwigs cheap real hair wigs styling a real hair wigs real human hair wigs human wigs and hair pieces real hair wiges for human human wigs and hair pieces quality wigs at discount prices Real Hair Wigs human hair wigs for wihte women human hair wigs for wihte women short wigs for black women wigs for cancer patients wigs for cancer patients hair pieces for women hair pieces for women paulayoungwigs

http://www.mrsewig.com/ black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids
Головна — Кафедра комп'ютерних систем управління

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Спеціалізація "Комп’ютерно-інтегровані виробництва і бізнес-процеси".

Студенти кафедри вивчають теоретичні і прикладні основи побудови комп'ютерних систем для автоматизованого управління підприємствами різних галузей: промисловість, банківська сфера, медицина, освіта тощо.

 • Автоматизовані системи

  Автоматизовані системи

  Проектування та реалізація систем управління технологічними процесами.

 • Комп'ютерні мережі

  Комп'ютерні мережі

  Сучасна лабораторія комп'ютерних мереж

 • Програмування

  Програмування

  Вивчення новітніх концепцій та засобів розробки програмного забезпечення.

 • Інтелектуальні технології

  Інтелектуальні технології

  Нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми

Кафедра комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління (КСУ) була заснована у 1977 році і до 1997 року мала назву - кафедра автоматизованих систем управління (АСУ).

Кафедра КСУ здійснює підготовку фахівців з комп’ютерних систем в галузі 0502-Автоматика та управління за новим напрямом 6.050202 – «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Спеціальність - «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» спрямована на розробку та використання комплексів програмного забезпечення, баз даних і web-технологій, інформаційних технологій для комплексної автоматизації на усіх рівнях: від виробничих та технологічних процесів до організації фінансової, кадрової, соціальної та інших видів діяльності сучасних підприємств і корпорацій.

Кафедра входить до складу Факультету комп'ютерних систем та автоматики

Колектив кафедри

На кафедрі працюють 13 викладачів, 4 працівники науково-допоміжного персоналу, наукові співробітники та аспіранти.

Викладачі

Завідувач Кафедру комп’ютерних систем управління очолює доктор технічних наук, професор Дубовой Володимир Михайлович, Відмінник освіти України, є дійсним членом Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, членом і головою комітету інформаційних систем Української асоціації з автоматичного управління, головою Вінницького відділення Міжнародного інституту інженерів електроніки та електротехніки (IEEE), головою оргкомітету регулярної Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління у складних системах”, заступником голови спеціалізованої ради Д 05.052.01, що функціонує у ВНТУ.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою, працівники кафедри виконують великий об'єм фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Наукові працівники кафедри видали 14 монографій, отримали більше 100 авторських свідоцтв на винаходи, виконали велику кількість науково-технічних проектів

Кафедра проводить велику науково-організаційну роботу: на базі кафедри кожні два роки проводиться Міжнародна конференція "Контроль та управління в складних системах", діє осередок міжнародного наукового товариства IEEE та Української федерації інформатики.

Матеріально-технічна база

Комп'ютерний клас Кафедра має сучасну лабораторну базу: лабораторії передових інформаційних технологій, лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, лабораторія цифрових автоматів і мікропроцесорних систем, систем автоматичного управління. На базі існуючої на кафедрі сучасної комп'ютерної техніки створена інформаційна система "Кафедра". Функціонує лабораторія автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Навчально-методичний доробок кафедри

На кафедрі видано 2 підручники, 25 навчальних посібників та велику кількість методичних вказівок. Науково-методична література доступна як в друкованому вигляді, так і в електронному варіанті для дистанційного навчання.

Кафедра підготувала біля 1200 інженерів, 50 магістрів, понад 20 кандидатів наук і 7 докторів наук. Випускники кафедри роблять значний внесок у розвиток науки, техніки та бізнесу як в Україні, так і за її межами.