Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Кафедра комп’ютерних систем управління (КСУ) готує фахівців за спеціальністю 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітня програма "Інтелектуальні комп'ютерні системи управління". Студенти кафедри вивчають теоретичні і прикладні основи побудови комп'ютерних систем для різних галузей: промисловість, банківська сфера, медицина тощо.

Кафедра комп’ютерних систем управління була заснована у 1977 році і до 1997 року мала назву - кафедра автоматизованих систем управління (АСУ).

Спеціальність «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» спрямована на розробку та використання комплексів програмно-апаратного забезпечення, баз даних і web-технологій, інформаційних технологій для комплексної автоматизації на усіх рівнях: від виробничих та технологічних процесів до організації фінансової, кадрової, соціальної та інших видів діяльності сучасних підприємств і корпорацій.


Кафедра входить до складу Факультету комп'ютерних систем та автоматики.

Колектив кафедри

На кафедрі працюють 10 викладачів: 3 доктора технічних наук, професора; 6 кандидатів технічних наук, доцентів; 1 асистент, а також 4 працівники науково-допоміжного персоналу, наукові співробітники та аспіранти.

Викладачі

Завідувач Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Дубовой Володимир Михайлович, Відмінник освіти України, є дійсним членом Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, членом і головою комітету інформаційних систем Української асоціації інформатики, старшим членом міжнародного Інституту інженерів електроніки та електротехніки (IEEE), головою оргкомітету регулярної Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління у складних системах”, заступником голови спеціалізованої ради Д 05.052.01, що функціонує у ВНТУ.

Наукова робота

Працівники кафедри виконують великий обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Наукові працівники кафедри видали 16 монографій, отримали більше 100 авторських свідоцтв на винаходи, виконали велику кількість науково-технічних проектів.

Кафедра проводить велику науково-організаційну роботу: на базі кафедри кожні два роки проводиться Міжнародна конференція "Контроль та управління в складних системах", діє осередок міжнародного наукового товариства IEEE та Української федерації інформатики.

Матеріально-технічна база

Комп'ютерний клас Кафедра має сучасну лабораторну базу: лабораторію передових інформаційних технологій, лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, лабораторія цифрових автоматів і мікропроцесорних систем, систем автоматичного управління. На базі існуючої на кафедрі сучасної комп'ютерної техніки створена інформаційна система "Кафедра".

Навчально-методичний доробок кафедри

На кафедрі видано 3 підручники, 27 навчальних посібників та велику кількість методичних вказівок. Науково-методична література доступна як в друкованому вигляді, так і в електронному варіанті для дистанційного навчання.

Кафедра підготувала біля 1200 інженерів, 70 магістрів, понад 20 кандидатів наук і 8 докторів наук. Випускники кафедри роблять значний внесок у розвиток науки, техніки та бізнесу як в Україні, так і за її межами.