Кафедра комп’ютерних систем управління (КСУ) була заснована у 1977 році і до 1997 року мала назву - кафедра автоматизованих систем управління (АСУ).

Кафедра КСУ здійснює підготовку фахівців з комп’ютерних систем в галузі 0502-Автоматика та управління за новим напрямом 6.050202 – «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Спеціальність - «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» спрямована на розробку та використання комплексів програмного забезпечення, баз даних і web-технологій, інформаційних технологій для комплексної автоматизації на усіх рівнях: від виробничих та технологічних процесів до організації фінансової, кадрової, соціальної та інших видів діяльності сучасних підприємств і корпорацій.


Кафедра входить до складу Факультету комп'ютерних систем та автоматики

Колектив кафедри

На кафедрі працюють 13 викладачів, 4 працівники науково-допоміжного персоналу, наукові співробітники та аспіранти.

Викладачі

Завідувач Кафедру комп’ютерних систем управління очолює доктор технічних наук, професор Дубовой Володимир Михайлович, Відмінник освіти України, є дійсним членом Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, членом і головою комітету інформаційних систем Української асоціації з автоматичного управління, головою Вінницького відділення Міжнародного інституту інженерів електроніки та електротехніки (IEEE), головою оргкомітету регулярної Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління у складних системах”, заступником голови спеціалізованої ради Д 05.052.01, що функціонує у ВНТУ.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою, працівники кафедри виконують великий об'єм фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Наукові працівники кафедри видали 14 монографій, отримали більше 100 авторських свідоцтв на винаходи, виконали велику кількість науково-технічних проектів

Кафедра проводить велику науково-організаційну роботу: на базі кафедри кожні два роки проводиться Міжнародна конференція "Контроль та управління в складних системах", діє осередок міжнародного наукового товариства IEEE та Української федерації інформатики.

Матеріально-технічна база

Комп'ютерний клас Кафедра має сучасну лабораторну базу: лабораторії передових інформаційних технологій, лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, лабораторія цифрових автоматів і мікропроцесорних систем, систем автоматичного управління. На базі існуючої на кафедрі сучасної комп'ютерної техніки створена інформаційна система "Кафедра". Функціонує лабораторія автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Навчально-методичний доробок кафедри

На кафедрі видано 2 підручники, 25 навчальних посібників та велику кількість методичних вказівок. Науково-методична література доступна як в друкованому вигляді, так і в електронному варіанті для дистанційного навчання.

Кафедра підготувала біля 1200 інженерів, 50 магістрів, понад 20 кандидатів наук і 7 докторів наук. Випускники кафедри роблять значний внесок у розвиток науки, техніки та бізнесу як в Україні, так і за її межами.