Кафедра КСУ з сумом повідомляє, що 5 травня пішов з життя професор кафедри КСУ, д.т.н., професор Іван Васильович Кузьмін

Колектив кафедри висловлює співчуття рідним, близьким, колегам.

Кузьмін Іван Васильович

03.02.1924 - 05.05.2018

Іван Васильович Кузьмін,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії Ради Міністрів України,
лауреат премії Ленінського комсомолу,
стипендіат Президента України,
академік і віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки,
президент Вінницької територіальної Малої академії наук,
учасник Великої Вітчизняної війни,
доктор технічних наук, професор кафедри “Комп’ютерних систем управління”
Вінницького національного технічного університету

Кафедра комп’ютерних систем управління (КСУ) була заснована у 1977 році і до 1997 року мала назву - кафедра автоматизованих систем управління (АСУ).

Кафедра КСУ здійснює підготовку фахівців з комп’ютерних систем в галузі 0502-Автоматика та управління за новим напрямом 6.050202 – «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Спеціальність - «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» спрямована на розробку та використання комплексів програмного забезпечення, баз даних і web-технологій, інформаційних технологій для комплексної автоматизації на усіх рівнях: від виробничих та технологічних процесів до організації фінансової, кадрової, соціальної та інших видів діяльності сучасних підприємств і корпорацій.


Кафедра входить до складу Факультету комп'ютерних систем та автоматики

Колектив кафедри

На кафедрі працюють 13 викладачів, 4 працівники науково-допоміжного персоналу, наукові співробітники та аспіранти.

Викладачі

Завідувач Кафедру комп’ютерних систем управління очолює доктор технічних наук, професор Дубовой Володимир Михайлович, Відмінник освіти України, є дійсним членом Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, членом і головою комітету інформаційних систем Української асоціації з автоматичного управління, головою Вінницького відділення Міжнародного інституту інженерів електроніки та електротехніки (IEEE), головою оргкомітету регулярної Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління у складних системах”, заступником голови спеціалізованої ради Д 05.052.01, що функціонує у ВНТУ.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою, працівники кафедри виконують великий об'єм фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Наукові працівники кафедри видали 14 монографій, отримали більше 100 авторських свідоцтв на винаходи, виконали велику кількість науково-технічних проектів

Кафедра проводить велику науково-організаційну роботу: на базі кафедри кожні два роки проводиться Міжнародна конференція "Контроль та управління в складних системах", діє осередок міжнародного наукового товариства IEEE та Української федерації інформатики.

Матеріально-технічна база

Комп'ютерний клас Кафедра має сучасну лабораторну базу: лабораторії передових інформаційних технологій, лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, лабораторія цифрових автоматів і мікропроцесорних систем, систем автоматичного управління. На базі існуючої на кафедрі сучасної комп'ютерної техніки створена інформаційна система "Кафедра". Функціонує лабораторія автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Навчально-методичний доробок кафедри

На кафедрі видано 2 підручники, 25 навчальних посібників та велику кількість методичних вказівок. Науково-методична література доступна як в друкованому вигляді, так і в електронному варіанті для дистанційного навчання.

Кафедра підготувала біля 1200 інженерів, 50 магістрів, понад 20 кандидатів наук і 7 докторів наук. Випускники кафедри роблять значний внесок у розвиток науки, техніки та бізнесу як в Україні, так і за її межами.